Thứ năm 16/02/2006 02:12

Thăng hàm cấp tướng cho 96 sỹ quan cao cấp trong lực lượng QĐND và CAND

Vừa qua, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký Quyết định thăng quân hàm Thiếu tướng cho 96 Đại tá và quân hàm Thiếu tướng lên Trung tướng cho 20 sĩ quan cao cấp trong lực lượng QĐND và CAND.

 

Theo đó, các Thiếu tướng được thăng quân hàm Trung tướng trong lực lượng QĐND gồm: Trương Quang Khánh, Đoàn Sinh Hưởng, Nguyễn Văn Lân, Vũ Văn Kiểu, Lê Minh  Cược, Phạm Gia Khánh, Nguyễn Đức Sơn, Phạm Ngọc Khóa, Bùi Xuân Chủ, Nguyễn Mạnh Đẩu, Nguyễn Phúc Hoài, Nguyễn Đình Hậu, Phạm Xuân Hùng, Lê Minh Vũ, Nguyễn Đình Luyện, Đinh Ngọc Duy, Nguyễn Hữu Hạ.

Các Thiếu tướng được thăng quân hàm Trung tướng trong lực lượng CAND gồm: Trần Văn Thảo, Lê Quốc Sự, Đỗ Xuân Thọ.

Các Đại tá được thăng quân hàm Thiếu tướng trong lực lượng QĐND gồm: Tô Đình Phùng, Dương Xuân Vinh, Mai Quang Phấn, Cầm Xuân Ế, Phạm Quang Hợi, Lưu Đức Huy, Nguyễn Đình Giang, Nguyễn Văn Học, Nguyễn Việt Quân, Nguyễn Đình Chiến, Phạm Ngọc Nguyên, Võ Trọng Việt, Phạm Sóng Hồng, Phạm Huy Thăng, Dương Văn Rã, Trần Hoa, Vũ Bá Đăng, Hoàng Kiền, Nguyễn Doãn Não, Lương Sỹ Nhung, Vũ Thanh Lâm, Nguyễn Như Khánh, Bùi Quang Vinh, Đặng Ngọc Hùng, Phạm Hữu Chính, Đỗ Đức Tuệ, Lê Cường, Trần Đình Hạ, Trần Hữu Định, Nguyễn Đức Khiển, Nguyễn Văn Châu, Đào Văn Quân, Vũ Thiết Cương, Vũ Đức Mối, Lê Bách Quang, Trần Phước Tới, Phạm Quang Phiếu, Vũ Hữu Luận, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thế Lực, Vũ Quốc Hùng, Nguyễn Ngọc Giao, Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Văn Chỉnh, Nguyễn Thành Đức, Nguyễn Văn Chương, Hoàng Trọng Tình, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Tiến Quốc, Đỗ Ngọc Phụ, Lê Văn Bảy, Lê Xuân Chuyển, Phạm Văn Nhệch, Nguyễn Ngọc Hồi, Đào Xuân Định, Phạm Thế Long, Bùi Thanh Sơn, Lê Văn Tấn, Bùi Huy Hoàng, Nguyễn Văn Quyết, Phạm Ngọc Hùng, Mai Đại Từ, Lê Công Đoàn, Lê Xuân Thu, Nguyễn Cảnh Hiền, Hoàng Anh Xuân, Phạm Ngọc Minh, Lê Văn Đạo.

Các Đại tá được thăng quân hàm Thiếu tướng trong lực lượng CAND gồm: Huỳnh Hữu Chiến, Trịnh Quốc Đoàn, Cao Xuân Hồng, Trương Hòa Bình, Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Hữu Ước, Nguyễn Văn Ngoạt,  Trần Văn Thanh, Phạm Ngọc Quảng, Trần Đình Nhã, Nghiêm Xuân Dũng, Phạm Quốc Hùng, Phạm Dũng, Châu Văn Mẫn, Lê Trọng Đồng, Lê Văn Lợi, Bùi Văn Ngần, Phạm Hồng Cử, Phan Đức Dư, Phạm Xuân Phúc, Trần Tư, Mai Ninh, Hoàng Hữu Năng, Nông Văn Lưu, Trần Văn Nho, Lữ Ngọc Cư, Đậu Quang Chín.