Thứ hai 30/11/2020 16:27

Nghiên cứu thông tin Báo điện tử Phụ nữ nêu

(Chinhphu.vn) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã chuyển thông tin Báo điện tử Phụ nữ nêu về tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu đến Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, nghiên cứu.

Báo điện tử Phụ nữ ngày 18 tháng 11 năm 2020 có phản ánh thông tin: Các chuyên gia kinh tế cho biết, mức độ tham gia của Việt Nam vào các chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực còn hạn chế, đang ở cấp độ “chế biến chế tạo mức hạn chế” thấp hơn các nước Malaysia, Thái Lan và Philippines một cấp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã chuyển thông tin nêu trên đến Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, nghiên cứu.

Vũ Phương Nhi